Tìm kiếm sản phẩm

Máy lạnh Daikin

Daikin FTV25BXV1V Gas R32

Sử dụng cho phòng có thể tích 35-40m3

7,000,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTNE25MV1V Gas R410

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

7,100,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTKQ25SVMV Inverter Gas 32 Model 2018

Sử dụng cho phòng có thể tích 35-40m3 khí

8,500,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTKC25TVMV Inverter Gas R32 Model 2018

Dùng cho phòng có thể tích 35– 40m3

9,500,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTKS25GVMV Inverter Gas R410A

Dùng cho phòng có thể tích 35– 40m3

10,700,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTV35BXV1V Gas R32

Sử dụng cho phòng có thể tích 45-60 m3 khí

9,000,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTNE35MV1V Gas R410

Dùng cho phòng có thể tích 45 – 60m3

9,200,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTKC35TVMV Inverter Gas R32 Model 2018

Sử dụng cho phòng có thể tích 45-60m3 khí

11,600,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTKQ35SVMV Inverter Gas R32 Model 2018

Dùng cho phòng có thể tích 45 – 60m3

10,500,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTKS35GVMV Inverter Gas R410A

Dùng cho phòng có thể tích 45– 60m3

12,700,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTV50BXV1V Gas R32

Sử dụng cho phòng có thể tích 60-80m3

14,000,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTNE50MV1V Gas R410

Dùng cho phòng có thể tích 60 – 80m3

14,200,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTKC50TVMV Inverter Gas R32 Model 2018

Dùng cho phòng có thể tích 60 – 80m3

17,900,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTKS50GVMV Inverter Gas R410A

Dùng cho phòng có thể tích 60 – 80m3

19,700,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTNE60MV1V Gas R410A

Sử Dụng Dùng cho phòng có thể tích 80 – 100m3

19,800,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTKC60RVMV Inverter Gas R32

Dùng cho phòng có thể tích 80– 100m3

24,700,000 VNĐ Mua hàng

Daikin FTKS60GVMV Inverter Gas R410A

Sử Dụng Dùng cho phòng có thể tích 80– 100m3

27,700,000 VNĐ Mua hàng

Âm trần Daikin FCNQ18MV1

Thích hợp sử dụng cho phòng khách hoặc văn phòng Sử dụng...

22,900,000 VNĐ Mua hàng
Daikin FTV25BXV1V Gas R32
Bảo Hành 1 năm thiết bị + 4 năm máy nén
Chức năng
Công suất 1 Ngựa (1 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTNE25MV1V Gas R410
Bảo Hành 01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén
Chức năng
Công suất 1 Ngựa (1 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTKQ25SVMV Inverter Gas 32 Model 2018
Bảo Hành 01 năm cho dàn lạnh 04 năm máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1 Ngựa (1 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTKC25TVMV Inverter Gas R32 Model 2018
Bảo Hành 01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1 Ngựa (1 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thai lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTKS25GVMV Inverter Gas R410A
Bảo Hành 01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1 Ngựa (1 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thai lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTV35BXV1V Gas R32
Bảo Hành 1 năm thiết bị + 4 năm máy nén
Chức năng
Công suất 1.5 ngựa (1.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTNE35MV1V Gas R410
Bảo Hành 01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén
Chức năng
Công suất 1.5 ngựa (1.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTKC35TVMV Inverter Gas R32 Model 2018
Bảo Hành 01 năm thiết bị 04 năm máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1.5 ngựa (1.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ ThaiLan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTKQ35SVMV Inverter Gas R32 Model 2018
Bảo Hành 01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1.5 ngựa (1.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTKS35GVMV Inverter Gas R410A
Bảo Hành 01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1.5 ngựa (1.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTV50BXV1V Gas R32
Bảo Hành 1 Năm cho dàn lạnh 4 năm cho máy nén
Chức năng
Công suất 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTNE50MV1V Gas R410
Bảo Hành 01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén
Chức năng
Công suất 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTKC50TVMV Inverter Gas R32 Model 2018
Bảo Hành 01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTKS50GVMV Inverter Gas R410A
Bảo Hành 01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTNE60MV1V Gas R410A
Bảo Hành 01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén
Chức năng
Công suất 2.5 ngựa (2.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTKC60RVMV Inverter Gas R32
Bảo Hành 01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 2.5 ngựa (2.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Daikin FTKS60GVMV Inverter Gas R410A
Bảo Hành 01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 2.5 ngựa (2.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn
Âm trần Daikin FCNQ18MV1
Bảo Hành 01 năm cho dàn lạnh 04 năm cho máy nén
Chức năng
Công suất 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Daikin
Xuất Xứ Thái Lan
Vui lòng liên hệ 0938 286 428 - 0908 009 892 để được tư vấn