Tìm kiếm sản phẩm

Máy lạnh Panasonic

Panasonic N9VKH-8 Model 2017

Sử dụng cho phòng có thể tích 35-40m3

6,800,000 VNĐ Mua hàng

Panasonic U9VKH-8 Inverter R32 model 2017

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40 m3

9,500,000 VNĐ Mua hàng

Panasonic PU9VKH-8 Inverter R32 Model 2017

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

9,500,000 VNĐ Mua hàng

Panasonic VU9VKH-8 Inverter R32 Model 2016

Dùng cho phòng có thể tích 35-40m3

11,500,000 VNĐ Mua hàng

Panasonic N12VKH-8 Model 2017

Sử dụng cho phòng có thể tích 45-60m3

8,900,000 VNĐ Mua hàng

Panasonic U12VKH-8 Inverter R32 Model 2017

Sử dụng cho phòng có thể tích 45-60m3

11,800,000 VNĐ Mua hàng

Panasonic PU12VKH-8 Inverter R32 Model 2018

Dùng cho phòng có thể tích 45 – 60m3

10,600,000 VNĐ Mua hàng

Panasonic VU12vKH-8 Inverter R32 Model 2016

Sử dụng cho phòng có thể tích 45-60m3

14,350,000 VNĐ Mua hàng

Panasonic N18VKH-8 Model 2017

Dùng cho phòng có thể tích 65 – 80m3

14,600,000 VNĐ Mua hàng

Panasonic U18VKH-8 Inverter R32 Model 2017

Dùng cho phòng có thể tích từ 60 - 80m3

18,800,000 VNĐ Mua hàng

Panasonic PU18VKH-8 Inverter R32 Model 2017

Sử dụng cho phòng có thể tích 65-80m3

17,000,000 VNĐ Mua hàng

Panasonic N24VKH-8 Model 2017

Dùng cho phòng có thể tích 100M3

20,400,000 VNĐ Mua hàng

Panasonic U24VKH-8 Inverter R32

Dùng cho phòng có thể tích 75 – 100m3

25,900,000 VNĐ Mua hàng

Âm trần Panasonic PC18DB4H

Sử dụng cho phòng có thể tích 72 - 90 m³

22,900,000 VNĐ Mua hàng

Âm trần Panasonic PC24DB4H

Sử dụng cho phòng có thể tích : 75 - 100 m3

22,900,000 VNĐ Mua hàng

Âm trần Panasonic D28DB4H

Sử dụng cho phòng có thể tích : 90 - 120 m3

28,500,000 VNĐ Mua hàng

Âm trần Panasonic D34DB4H

Sử dụng cho phòng có thể tích : 120 - 160 m3

32,900,000 VNĐ Mua hàng

Âm trần Panasonic D43DB4H

Sử dụng cho phòng có thể tích : 135 - 180 m3

34,900,000 VNĐ Mua hàng
Panasonic N9VKH-8 Model 2017
Bảo Hành 1 Năm cho dàn lạnh 7 năm máy nén
Chức năng
Công suất 1 Ngựa (1 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Panasonic U9VKH-8 Inverter R32 model 2017
Bảo Hành 1 Năm cho dàn lạnh 7 năm máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1 Ngựa (1 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Panasonic PU9VKH-8 Inverter R32 Model 2017
Bảo Hành 01 năm cho dàn lạnh 07 năm máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1 Ngựa (1 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Panasonic VU9VKH-8 Inverter R32 Model 2016
Bảo Hành 01 năm cho dàn lạnh 07 năm máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1 Ngựa (1 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Panasonic N12VKH-8 Model 2017
Bảo Hành 1 Năm cho dàn lạnh 7 năm máy nén
Chức năng
Công suất 1.5 ngựa (1.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Panasonic U12VKH-8 Inverter R32 Model 2017
Bảo Hành 1 Năm cho dàn lạnh 7 năm máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1.5 ngựa (1.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaisia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Panasonic PU12VKH-8 Inverter R32 Model 2018
Bảo Hành 1 Năm cho dàn lạnh 7 năm máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1.5 ngựa (1.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Panasonic VU12vKH-8 Inverter R32 Model 2016
Bảo Hành 12 tháng bởi Panasonic Việt Nam
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1.5 ngựa (1.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Panasonic N18VKH-8 Model 2017
Bảo Hành 1 Năm cho dàn lạnh 7 năm máy nén
Chức năng
Công suất 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Panasonic U18VKH-8 Inverter R32 Model 2017
Bảo Hành 1 Năm cho dàn lạnh 7 năm máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Panasonic PU18VKH-8 Inverter R32 Model 2017
Bảo Hành 1 Năm cho dàn lạnh 7 năm máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Panasonic N24VKH-8 Model 2017
Bảo Hành 1 Năm cho dàn lạnh 7 năm máy nén
Chức năng
Công suất 2.5 ngựa (2.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Panasonic U24VKH-8 Inverter R32
Bảo Hành 1 Năm cho dàn lạnh 7 năm máy nén
Chức năng Máy lạnh Inverter (Tiết kiệm điện)
Công suất 1 Ngựa (1 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Âm trần Panasonic PC18DB4H
Bảo Hành Bảo hành 1 năm
Chức năng
Công suất 2 ngựa (2 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Âm trần Panasonic PC24DB4H
Bảo Hành Bảo hành 1 năm
Chức năng
Công suất 2.5 ngựa (2.5 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Âm trần Panasonic D28DB4H
Bảo Hành 1 năm
Chức năng
Công suất 3 ngựa (3 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Âm trần Panasonic D34DB4H
Bảo Hành 1 năm
Chức năng
Công suất 4 ngựa (4 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Âm trần Panasonic D43DB4H
Bảo Hành 1 năm
Chức năng
Công suất 4 ngựa (4 HP)
Hãng sản xuất Máy lạnh Panasonic
Xuất Xứ Malaysia
Vui lòng liên hệ 0901312788 để được tư vấn
Zalo
facebook